“Napjainkban a mikroszervizek a tökéletes eszközök az agilis szoftverfejlesztési folyamatban.” – Oliver Thylmann

S.O.L.I.D. elvek

 • Single responsibility principle: Egy objektum egy dologért felel.
 • Open/closed principle: Az entitások nyitottak a kiterjesztésre, de zártak a módosításra.
 • Liskov substitution principle: Az objektumok helyettesíthetők altípusokkal.
 • Interface segregation principle: Többszörös és speciális kliens interfészek.
 • Dependency inversion principle: A környezet igazodik a magas szintű model interfészhez.

Mikroszerviz jellemzői

 • Kevés kódot tartalmaznak (jellemzően 10-100 LOC)
 • Nem képezik részét szervizek közötti körkörös hívásoknak.
 • 1 vagy 2 pizzás csapat fejleszti. 🙂 
 • Kerüli a szinkron kommunikációt.
 • Durva szemcsés műveleteket biztosít (nem bontható kisebb műveletekre)
 • A készítő csapat által futtatott.
 • Nem vesznek részt összetett szerviz kompozíciókban.
 • Szabadságot biztosítanak új keretrendszerek, programozási nyelvek, platformok alkalmazására.
 • Saját adatbázisukat kezelik.
 • Kifinomult naplózó és monitorozó infrastruktúrával figyelik.
 • A Conway tétel által motivált csapatok dolgozzák fel az üzleti igényeket.
 • Illeszkednek a DDD (Domain-Driven Design) kontextusra.
 • Dinamikusan megismerhetőek.
 • Két hét alatt újraírhatóak.

Előnyei

 • Telepíthetőség: Gyors elkészülő új verziók, a kisméretű szervizek fejlesztési ciklusa miatt (fejlesztés, tesztelés, élesítés)
 • Rendelkezésre állás: Egy szerviz új verziójának élesítése rövid.
 • Skálázhatóság: Minden mikroszervíz a saját konténerében egyedileg skálázható (pools, clusters, grids).
 • Módosíthatóság: Rugalmasság az új keretrendszerek, könyvtárak, adatforrások és más források implementálásában.
 • Menedzsment: Az alkalmazás fejlesztés megosztható csapatok között, így kisebb a munka és sokkal függetlenebbek egymástól.
 • Megbízhatóság: A hiba csak egy szervizt érint, így annak javításával elhárítható.
 • Tervezési autonómia: A csapat döntése a különböző technológiák, keretrendszerek és tervezési minták használata.

Hátrányai

 • Telepíthetőség: A telepítés komplexebb a szervizenkénti telepítési szkriptek, átviteli közegek és a konfigurációs állományok miatt.
 • Rendelkezésre állás: Regisztertár használata esetén annak elérhetetlensége minden szervizt megbénít.
 • Módosíthatóság: A szervizek közötti kommunikációs utak megváltoztatása sokkal komplexebb.
 • Tesztelhetőség: Az automata teszteket sokkal nehezebb implementálni, mivel a különböző mikroszervizek különböző környezetekben futhatnak.
 • Menedzsment: Az alkalmazás üzemeltetés erőforrásai növekedhetnek a több napló állomány, komponens és pont-pont interakció miatt.
 • Teljesítmény: A hálózati kommunikáció miatt a dinamikus felderítés terhelést okozhat.
 • Memória használat: A számos osztály és könyvtár gyakran ismétlődik mikroszervizenként és ez megnöveli a memória használatot.
Mikroszervíz példa

Példa: Kontextus

Tételezzük fel, hogy fejlesztened kell egy szerver-oldali alkalmazást. Az alkalmazásnak támogatnia kell különböző klienseket, az asztali böngészőktől, a mobil böngészőkön keresztül a natív mobil alkalmazásokig. Integrálni kell hozzá további alkalmazásokat, melyek webszervízeken (webservice) vagy üzenetkezelőket (message broker).

Az alkalmazás HTTP kéréseket kezel, hogy:

 • megvalósítsa az üzleti logikát,
 • elérje az adatbázist,
 • kiszolgálja üzenetekkel a többi rendszert,
 • és HTML/JSON/XML válaszokkal tér vissza.

Példa: Felvetés

Az alkalmazásnak megfelel a szintekre bontott vagy a hexagonális architektúra, ami tartalmazza az alábbi típusú komponenseket:

 • Megjelenítő komponensek – (request, response)
 • Üzleti logika – az alkalmazás üzleti logikája
 • Adatbázis hozzáférési logika – adatmodellek hozzáféréssel az adatbázishoz
 • Alkalmazás integrációs logika – üzenetkezelési szint, mint a RabbitMQ
 • További logikai komponensek, melyek az alkalmazás különböző működési területeit kötik össze.

A probléma: Mi lesz az alkalmazás megvalósítási architektúrája?

Megvalósulási architektúra: a logikai architektúra terveitől a fizikai környezetig tartó egység. A fizikai környezet tartalmazza a számítási csomópontokat az intraneten vagy az internet környezetben, a CPU-kat, memóriát, háttértárolókat és minden hardver és hálózati eszközt.

Példa: Megoldás

Tervezzük meg az alkalmazást a Scale Cube segítségével (az y irányú skálázást specifikálva) és funkcionálisan bontsuk szét az alkalmazást egymással együttműködő szolgáltatásokra.

3 dimensions to scaling
 • Mindegyik szolgáltatás valósítson meg egy keskeny, de releváns funkcionalitást. Például tételezzük fel, hogy az alkalmazásunk a következő szolgáltatásokból áll: rendelés menedzsment, ügyfél menedzsment, termék menedzsment, stb.
 • Az összes szolgáltatás egymás közötti kommunikációja szinkron HTTP/REST hívások vagy AMQP (Advanced Messaging Queue Protocol) protokollon keresztüli üzenetek legyenek.
 • A szolgáltatások tervezése és fejlesztése legyen egymástól független.
 • Minden szolgáltatás saját adatbázissal rendelkezzen, jól elhatárolva a többi szolgáltatás adatbázisaitól.
 • Ha szükséges, az adatbázisok közötti konzisztencia megvalósítására használjunk adatbázis replikációs mechanizmusokat vagy alkalmazásszintű eseményeket.

Példa: A megoldás előnyei

 • Minden mikroszervíz viszonylag kicsi.
 • A fejlesztőnek könnyebb megérteni a szervízeket.
 • Az IDE és a web konténer környezet gyorsabb, így nő a produktivitás, a deployment sebesség is.
 • Minden mikroszervíz külön fejleszthető, frissíthető, különböző verzióval futhat.
 • Könnyebben skálázható a fejlesztés. Lehetőség van rá, hogy a fejlesztést több csapat között osszuk el, mindegyiknek egy szervizt adva, így minden csapatnak lehetősége van a saját szervizét fejleszteni, kiegészíteni és skálázni függetlenül a többi csapattól.
 • Tökéletes a hiba izoláció. Például, ha memória szivárgás van egy szervízben, akkor az csak azt az egy szervizt kell javítani, a többi szerviz folytathatja a kéréseket kezelését. Összehasonlításként egy monolitikus architektúrában egy nem megfelelően működő komponens az egész rendszerre kihatással van.
 • A hosszú távú egész rendszerre kiható technológiai függőségek megszűnnek.

Példa: A megoldás hátrányai

 • Az elosztott rendszer miatt a fejlesztőknek jelentős mértékű komplexitás növekedéssel kell számolnia.
 • A fejlesztői környezetek monolitikus architektúrákhoz lettek kialakítva és nem igazán támogatják az elosztott alkalmazások fejlesztését.
 • A tesztelés bonyolultabbá válik.
 • A fejlesztőknek kell kidolgoznia a szervizek közötti belső kommunikációt.
 • A több szervizt érintő elosztott tranzakció kezelést megvalósító felhasználói esetek implementálása nehezebb.
 • A több szervizt igénylő használati esetek implementálásnál óvatosság és kiváló kommunikáció szükséges a csapatok között.
 • Telepítés komplexitása. Élesítéskor a telepítési komplexitás menedzselése és tervezése kiemelt fontosságú a különböző szerviztípusok miatt.
 • Megnövekszik a memória fogyasztás. A mikroszervíz architektúra egy N memória szükségletű monolitikus architektúra átalakítása esetén NxM memóriaszükségletű szerviz architektúrát fog képezni. Ha minden mikroszervíz a saját konténerét használja (vagy virtuális gépét), akkor fontos lehet elszeparálni a példányokat vagy a szerver memória M-szer nagyobb lesz. Továbbá, ha minden szervíz a saját konténerében (vagy virtuális gépében fut), mint a Netflix esetén, akkor az még ennél is magasabb lehet.

Hol alkalmazzák?

Netflix, Amazon, Ebay, gov.uk, Twitter, PayPal, SoundCloud

Hasznos anyagok, források

 • REST nirvána mikroszervizekkel (Webkonferencia 2014)
  https://www.youtube.com/watch?v=9bCom9q8-CY
 • Microservice architecture patterns and best practices
  http://microservices.io/
 • Eventuate platform
  http://eventuate.io/gettingstarted.html
 • NGNIX: Introduction to Microservices
  https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/
 • NGNIX: Event-Driven Data Managment for Microservices
  https://www.nginx.com/blog/event-driven-data-management-microservices/